Westerdel, Langedijk

Ooms Ontwikkeling werkt samen met Ballast Nedam en Bouwfonds binnen de VOF Langedijk aan de ontwikkeling van het project Westerdel. Voor dit project is er een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Langedijk. Daarbij is de gemeente verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de gronden.

Op 5 maart heeft de gemeente Langedijk de opdracht verstrekt voor het grondwerk. De aannemer is voor de zomer begonnen met het graven van de watergangen en het ophogen van de toekomstige bouwkavels. Vervolgens is in augustus gestart met het bouwrijp maken van de gronden van de eerste deelgebieden. Dit betekent de aanleg van de bouwwegen en de ondergrondse infrastructuur, zoals kabels, leidingen en riolering.

De gemeente Langedijk verwacht dat er begin 2013 met de bouw van de eerste woningen kan worden begonnen. Waarbij de gemeente hoopt dat al eind 2013 of begin 2014 de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen in Westerdel.

Voor Ooms Ontwikkeling ligt samen met VOF Langedijk de focus in de eerste fase op de ontwikkeling en realisatie van circa 50 appartementen.

Opdrachtgever: gemeente Langedijk
Projectnaam: Westerdel
Locatie: Langedijk