Papeveld, Weesp

n 2008 zijn Woningstichting Eigen Haard en Ooms Bouw & Ontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Weesp aangegaan voor de ontwikkeling van ’t Hof van Weesp. Als gevolg van de veranderende markt zijn in 2011 de plannen voor ’t Hof van Weesp bijgesteld. Dit resulteert niet alleen in een ander plan maar ook in een andere naam: Papeveld.

De gemeente Weesp heeft goedkeuring verleend aan de herontwikkelde plannen voor Papeveld, de toekomstige kleinschalige woonbuurt langs de sportvelden aan de Papelaan in Weesp. Op deze locatie zal dit najaar begonnen worden met de verkoop van 134 grondgebonden koopwoningen.

Papeveld. Voor elk wat Weesps Wat Papeveld wordt? Om kort te zijn: een aantrekkelijke, kleinschalige woonbuurt met energiezuinige koopwoningen op eigen grond. Variërend vanaf € 175.000 voor een woning mét zolder tot langs een waterloop gelegen fraaie patiobungalows met al het comfort van gelijkvloers wonen. En daartussen een heel scala aan andere woonvormen: van eengezinswoningen met een tuin en eigen parkeerplaats, tot twee-onder-één kappers langs het water en zelfs een enkele geschakelde, maar verder vrijstaande woning.
Het programma is als volgt:
–        48 starterswoningen
–        42 eengezins tussenwoningen
–        12 eengezins hoekwoningen
–        20 twee-onder-een kapwoningen
–        2 geschakelde vrijstaande woningen
–        10 patiobungalows

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu voortdurend op de hoogte stellen van alle nieuwe ontwikkelingen rond dit project door middel van de website www.woneninpapeveld.nl.

13-09-2012
Voorbelasten project Papeveld in Weesp gestart
In augustus 2012 hebben Woningstichting Eigen Haard en Ooms Bouw & Ontwikkeling de uitvoering van het ophogen van het bouwterrein van Papeveld in opdracht gegeven aan de aannemer. Op 27 augustus is door hen gestart met de fysieke werkzaamheden op het terrein.

Inmiddels is een gedeelte van de eerste ophoogslag reeds aangebracht.Na het afronden daarvan volgt het aanbrengen van een verticale drainage en de daarop volgende ophoogslagen. Uiteindelijk wordt er op het terrein een zandpakket van circa drie meter aangebracht. Naar verachting zal het terrein als gevolg van dit gewicht circa één meter inklinken. Uiteindelijk moet het terrein circa één meter hoger komen te liggen dan nu het geval is, daarom wordt er na afloop van de zettingsperiode weer circa één meter verwijderd.

De verwachting is dat KWS eind 2012 – begin 2013 de werkzaamheden heeft afgerond. Het terrein zal dan gedurende zes maanden moeten inklinken totdat de eindzetting is bereikt.Op donderdag 20 september geeft de Weesper wethouder van onder meer Volkshuisvesting, de heer Jean van der Hoeven, met een feestelijke handeling op het terrein het officiële startsein voor het nieuwbouwplan Papeveld langs de sportvelden aan de Papelaan in Weesp.

Ook gaat die dag een speciale website (www.woneninpapeveld.nl) de lucht in, waarop belangstellenden de plannen, het woonaanbod en de actuele ontwikkelingen rondom dit project kunnen volgen.

Opdrachtgever: gemeente Weesp / VOF ‘t Hof van Weesp
Projectnaam: Papeveld
Locatie: Weesp
Periode uitvoering: n.t.b.