duik2

 

In juli 2017 kreeg Ooms Bouw de vraag van Vincent Hofer van Baars-CIPRO om een bouwkostenraming te maken voor de realisatie van een duikschool voor BCO in Enkhuizen. Deze bouwkostenraming en de omschreven uitvoeringsmethodiek waren voor de directie van Baars-CIPRO, de heer Jeroen Baars, aanleiding om Ooms Bouw als aannemer te selecteren en, middels een bouwteamovereenkomst, het project samen nader uit te werken.

De duikschool voor BCO, welke uniek zal zijn in Europa, bestaat uit een prefab beton gebouw van 5 bouwlagen en heeft een buitenwerkse afmeting van 16,60 meter bij 20,30 meter. De hoogte van het gebouw is circa 16,50 meter. Op de derde verdieping bevinden zich 2 waterbassins met een diameter van 6,00 meter. Eén bassin is 9,00 meter diep en het andere bassin is 3,50 meter diep. De ruimten op de overige bouwlagen worden voornamelijk gebruikt als kleedruimten en instructielokalen. Uiteraard is een groot deel van het gebouw benodigd als technische ruimte voor de diverse installaties. Zo zal het gebouw gasloos worden uitgevoerd; de verwarming zal geschieden middels luchtwarmtepompen welke op het dak worden opgesteld. Uiteraard wordt het gebouw verder voorzien van ventilatie waarbij het van belang is dat er, vooral ter plaatse van de waterbassins op de derde verdieping, een constante ruimtetemperatuur aanwezig is. Toepassing van chloor aan het water maakt dat er speciale eisen worden gesteld aan de toe te passen bouwmaterialen en bevestigingsmiddelen.

Op woensdag 14 maart is de aannemingsovereenkomst getekend en kunnen de voorbereidingen worden opgestart voor de uitvoering van dit project. Het is de bedoeling dat het gebouw eind 2018 wordt opgeleverd aan de opdrachtgever.

(Meer info via: www.bc-opleidingen.nl)

 

ondertekening foto def

3D-impressie nieuwbouw duikschool Enkhuizen

Artist Impression Duikschool Enkhuizen