INVULFORMULIER GARANTIEPERIODE / GARANTIEWAARBORG

  • 3 maanden na oplevering gaat de garantieperiode in. Met uitzondering van de in het garantieboekje vermelde kortere perioden die gelden voor bepaalde onderdelen van uw woning, bedraagt de garantieperiode 6 jaar.
    Voor ernstige problemen zoals lekkage of uitvallen verwarmingsketel kunt u rechtstreeks de installateur bellen, de telefoonnummers staan op de lijst in de meterkast.
    U kunt ons altijd bellen voor overleg op telefoonnummer 0229 – 547 800, echter alleen een schriftelijke melding voorzien van handtekening wordt in behandeling genomen. Na ontvangst van uw brief wordt beoordeeld of het punt onder garantie valt en krijgt u uiterlijk binnen 2 werkweken een schriftelijke reactie. Als het punt onder garantie valt zullen wij zorgdragen voor een correcte afhandeling.