Eerste steenlegging Koogerhoop, Texel

Op woensdagmiddag 17 december 2014 heeft de feestelijke officiële handeling van plan Koogerhoop te Texel plaatsgevonden.  Erik Hercules, wethouder van de gemeente Texel, heeft de plaquette aangebracht in een van de 10 huurwoningen van stichting Woontij. Samen met de toekomstige bewoners, ontwikkelingscombinatie USP-Ooms en overige betrokken partijen is dit feestelijke moment gevierd.

De bouw van de 15 woningen is een initiatief van ontwikkelingscombinatie USP-Ooms en stichting Woontij. De naam Koogerhoop is ontleend aan het voormalige hotel wat hier heeft gestaan en door brand is verwoest. Stichting Woontij heeft vanaf 1996, 489 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.  De 500ste woning is een woning in het project Koogerhoop. Daarom is de tekst ‘1996-2015 500ste nieuwbouwwoning Woontij’  in de plateau gegrafeerd.

Na het aanbrengen van de plateau klonk trompetgeschal van Roxi Jaspers, waarmee dit heugelijke feit is gevierd. Na het feestelijke moment vond een informeel samenzijn plaats in dorpshuis De Hof waar kopers, huurders en overige betrokkenen proostte op het plan.

In het plan is nog één vrijstaande woning beschikbaar. Informeer bij de makelaar TM Vastgoed voor meer informatie, www.tmvastgoed.nl.